کارگردانان مستند «از ایران یک جدایی» کمپین جذب سرمایه راه انداختند.

این تیتر خبری هست که در وبسایت هنر و تجربه می بینیم. این وبسایت هفته گذشته در قسمت اخبار و رویدادها، گزارش مفصلی از مستند در جستجوی فریده و کمپین های جذب سرمایه کارگردان های این مستند در حامی جو و cinecrowd نوشت.

کوروش عطایی به هنر و تجربه گفت که کار فیلم برداری این مستند به محض تامین شدن سرمایه مالی مورد نیاز، در هلند شروع میشه.

برای خوندن گزارش کامل به هنر و تجربه سر بزنید.