قول داده بودم از برگزار کنندگان مراسم براتون بگم و داوران مسابقه Pitch Fest رو هم معرفی کنم. کمیته برگزاری: ناصر غانم زاده، کوروش عباسی و حامد بختیاری. داوران مسابقه ارائه: مهندس احمد مرآت نیا، دکتر مهران محرمیان، مهندس حسین صابری، مهندس ابوالفضل غلامرضایی و مهندس علی حاجی زاده مقدم. این همایش و نمایشگاه و جشنواره با همکاری شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا و مرکز فابا اجرا شد.

جا داره از ناصر غانم زاده عزیز تشکر کنیم که همیشه در کنار استارتاپ ها بوده و از اونها حمایت کرده.

راستی دیروز عکس لحظه دریافت جایزه رو براتون نگذاشته بودم. اینم عکس اون لحظه پر هیجان، یه عکس از ارائه و همینطور عکس غرفه مون وقتی که همه وسایلمون رو جمع کردیم. :)

Techrun

Techrun-4

Techrun-2