«پنجشنبه ای که گذشت، صدها شرکت نوپای ایرانی با سرمایه گذارانی از سراسر دنیا در بزرگ ترین گردهمایی از این دست دیدار کردند. کنفرانس «آی بریج» در برلین، که هدف آن بررسی چالش ها و فرصت های کارآفرینی در ایران است، توجه بسیاری را به خود جلب کرده.»

این بخشی از گزارش روزنامه هفت صبح روز شانزدهم خرداد، از کنفرانس برلین هست. این گزارش با توجه به مصاحبه گاردین با استارتاپ های ایرانی، از جمله حامی جو، درباره شرایط حال حاضر ایران و افق های پیش روی شرکت های نوپای ایرانی نوشته شده.

استارتاپ های ایران هر روز توجه رسانه های داخلی و خارجی بیشتری رو به خودشون جلب می کنن و این نشون دهنده پتانسیل پیشرفت قابل توجه اون هاست.