این روز ها در شهر تهران آثار هنرمندان ایرانی و خارجی رو می بینیم که واقعا چهره ی شهر ما رو زیبا کردن و ما رو با هنرمندی که اون اثر رو خلق کرده آشنا می کنن. این ایده از طرف انجمن های هنری مثل انجمن هنرمندان نقّاش ایران، انجمن فرهنگی هنری تصویر گران و انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران حمایت شده. همه ی این انجمن ها در بیانیه ای مشترک از سازمان زیبا سازی شهر تهران به خصوص آقای سیّد مجتبی موسوی تشکر و قدردانی کردن و خواستار ادامه پیدا کردن این طرح شدن.