با اومدن سال نو خیلی چیزها نیاز به تغییر و نو شدن دارن . سایت انجمن فیلم کوتاه هم یکی از اون چیز هایی بود که باید تغییر می کرد و در سال جدید با شکل و ظاهر جدیدی در اختیار علاقه مندان و دنبال کنندگان انجمن فیلم کوتاه قرار می گرفت. برای به نتیجه رسیدن این سایت پیش از همه هیأت مدیره و خصوصاً مسعود امینی تیرانی و مصطفی آل احمد، پیگیری‌ های فراوان کردند . حامی جو هم در پی شروع همکاری با انجمن فیلم کوتاه برای ایجاد تغییرات مورد نیاز این وب سایت دست به کار شد و امروز از این که تونسته کمک کنه تا وب سایت جدید انجمن فیلم کوتاه در سال نو کار خودش رو شروع کنه خوشحاله .