پنجشنبه هفتم آبان بود که با خبر شدیم یه نمایشگاه نقاشی خیابانی قراره برگزار بشه. خیلی برامون جالب بود. چون توی ایران خیلی رسم نیست که هنر بین مردم بیاد و توی خیابون نمایش داده بشه. تصمیم گرفتیم بریم و بالأخره من به نمایشگاه رفتم. اونجا با گروهی از هنرمندان آشنا شدم و فهمیدم که یکی از اهداف این عزیزان از برگزاری چنین نمایشگاهی همین بوده که هنر، بین مردم بره و توسط اونها دیده بشه. البته این تنها دلیل برگزاری چنین برنامه ای نبود. برنامه های اینچنینی قراره باز هم تکرار بشن و ادامه داشته باشن. برای آشنایی بیشتر با گروه هنرمندان «یکی + همه» و پی بردن به اهداف این گروه هنری، به گروه فیسبوک «انحصار هنری، هنر انحصاری» سر بزنید. :)