همه چی آمادست برای یک موفقیت شیرین. وب سایت “میثم آزاد” آماده شد. بی صبرانه منتظر آماده شدن آلبومت هستیم میثم جان. آدرس وب سایت میثم آزاد: meysamazad.hamijoo.com screencapture-meysamazad-hamijoo-com