مکالمه، گفت و گویی ست که میان دو نفر اتفاق می‌افتد. در سینمای مستند، مستندساز به شیوه‌های مختلف با سوژه‌ی خود وارد مکالمه می‌شود و نتیجه‌ی این مکالمه را ضبط می‌کند. آنچه مخاطب در اثر نهایی میبیند، محصول این مکالمه است.

در مجموعه آثار ارائه شده در این نمایشگاه، هنرمندان می‌کوشند تا با رویکردی متفاوت، با مفهوم مکالمه در فیلم مستند روبرو شوند و با حذف اثر مستند، فرایند مکالمه‌ی خود را در فضای گالری با شیوه های دیگر اجرا کنند. این نمایشگاه شامل چیدمان‌ها و اجراهایی از سروناز علم بیگی، عطیه عطارزاده، لقمان خالدی و مهرداد اسکویی ست که هریک مکالمه‌ای را براساس فیلمی از خود شامل اتاق دوم، هفده ساله‌ها، کمی بالاتر و روزهای بی‌تقویم که در جشنواره‌های معتبر بین المللی و داخلی مورد تحسین قرار گرفته‌اند، ارائه می‌کنند.

تاریخ اجراها: دوشنبه و سه شنبه ۴ و ۵ آبان از ساعت ۴ تا ۸ می توانید برای دیدن و شرکت در اجراها به گالری شیرین بیایید.

تاریخ نمایش فیلم ها و پنل گفتگو درباره آثار: چهارشنبه ۶ ابان ساعت ۴ تا ۹