چند وقت پیش خبرهای خوبی در مورد پروژه “آیا او در این مبارزه پیروز می شود؟” مینا کشاورز عزیز بهتون دادیم و قرار شد باز هم در مورد این پروژه براتون بگیم. “آیا او در این مبارزه پیروز می شود؟” تونست سرمایه پس از تولید جشنواره فیلم مستند “ایدفا” و همینطور سرمایه MNFS را از نروژ برای مرحله صداگذاری و تصحیح رنگ و نور به دست بیاره .تدوین این فیلم در اوایل اردیبهشت در فرانسه توسط خانم “ورونیک لاگوارد سگوت” که تدوینگر مستندهای مطرحی چون”۵ دوربین شکسته” هستند شروع میشه.امیدواریم تمام مراحل این پروژه به خوبی پیش بره تا بازم بتونیم خبرهای خوبی در موردش بهتون بدیم.