مهاجرت و مسائل مربوط بهش چند سالی هست که مورد توجه ما ایرانی ها قرار گرفته. خیلی از ایرانی ها به کشورهای مختلف مهاجرت کردن و عده ای قصد مهاجرت دارن و برخی بعد از مهاجرت دوباره به ایران برگشتن . پریسا گرگین عزیز در مستند “جابجایی یا نابجایی” خودش سراغ این افراد رفته تا با اونا گفتگویی در مورد ایده ی مهاجرت داشته باشه و دلایل اونا برای اینکه چرا رفتن؟ یا چرا برگشتن و یا چرا قصد مهاجرت دارن رو ازشون بپرسه.

این پروژه شهریور ۱۳۹۴ در حامی جو تعریف شد و با ۶۶ حامی تونست بالای ۱۰۰% جذب سرمایه کنه. امیدواریم مراحل ساخت این مستند به زودی تمام بشه و بتونیم به تماشای این مستند بشینیم.