پروژه ی “اتیسم” نگار مسعودی که قبلا خبر موفُقیُتش رو بهتون داده بودیم تونست با ۱۰% بیشتر از سرمایه ی مورد نیازش خودش رو  به روز آخر برسونه. به خاطر استقبال زیادی که از این پروژه شد، حامی جو این پروژه رو باز گذاشته تا عزیزانی که دوست دارن نقشی در تولید این مستند داشته باشن بتونن با این پروژه مشارکت کنن.