نگار مسعودی و حامی جو بازهم با هم کار می کنند حتی اگه کار نگار با حامی جو تموم شده باشه. نگار عزیز خیلی به حامی جو لطف داره و همه جا حرف از حامی جو میزنه.

واسه ما هم افتخاره که تونستیم گوشه از مشکلات این هنرمند مستقل رو حل کنیم.

امیدواریم هیچ هنرمند مستقلی نباشه که حامی جو رو نشناسه و فکر کنه هیچ راهی برای به ثمر رسوندن هنرش نداره.

فکر کنم خبرهای اتیسم رو دنبال می کنید پس بهتره خیلی زود منتظر اُتیسم باشید.

 

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید