تعریف پروژه در حامی جو برای شما ارزش های زیادی رو ایجاد میکنه. عدم دخالت سرمایه گذار در ایده، میزان استقبال عمومی از اون ایده، تبلیغ ایده در بین صدها هزار بازدید کننده، مالکیت ۱۰۰%  روی محصول تولید شده و تخمین بازار همون ارزش هایی هستند که برای شما ایجاد می شن.یکی از این ارزش ها تخمین بازار هست،به این معنی که که یک ایده پرداز قبل از سرمایه گذاری عظیم روی ایده ی خود، میزان علاقه ی مردم از اون ایده رو بررسی میکنه و میزان حمایت مردم از اون درصد موفقیتش در بازار رو نشان میده.