یادتونه گفته بودیم آقای رضا حسینی رو توی نمایشگاه دیدیم؟ امروز ایشون لطف کردن و به اینجا اومدن تا با هم همفکری کنیم. ایده هاشون رو مطرح کردن و قرار شد که با هم تعامل داشته باشیم. آقای حسینی خیلی به حامی جو لطف داشتن و کلی واسمون وقت گذاشتن. ازشون ممنونیم. :)