یادتونه که رفته بودیم جشن خانه سینما برای فیلم کوتاه؟ اونجا آقای شهرام مکری، کارگردان ماهی و گربه رو هم دیدیم و درباره حامی جو باهاشون صحبت کردیم. البته ایشون از قبل با وبسایت حامی جو آشنایی داشتن و گفتن که حتما یه روز به ما سر میزنن تا بیشتر با هم حرف بزنیم.

منتظر اون روز هستیم :)