هفته ی گذشته از روزنامه ی “فناوران”  که اوّلین روزنامه تخصصی در حوزه فناوری اطّلاعات و ارتباطات است به شرکت “مپس” اومدن و با آقای “فریدون کورنگی” بنیانگذار شتاب دهنده ی “مپس” گفتگویی در مورد فضای کسب و کار کشور در حوزه ی “آی تی” و حوزه های نو پا داشتن که این گفتگوی جالب و شجاعانه در این روزنامه چاپ شد. در روزنامه، در کنار این گفتگو مطلبی هم در مورد حامی جو منتشر شد که حامی جو رو خیلی خوب معرفی کردن. بهتون پیشنهاد می کنیم این مطلب رو حتما بخونین.