رویداد استارتاپ ویکند با موضوع «نوآوری های اجتماعی» در ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت و ۱ خرداد در دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. این رویداد برای اولین بار در ایران رخ داده و میزبان افراد متخصص، مشتاق و صاحب فکری بود که به دنبال راه اندازی کسب و کاری برای حل چالش های اجتماعی هستند.

a

در این رویداد تابلوهایی نصب شده بود که استارتاپ هایی با موضوع نوآوری اجتماعی در آن ها معرفی شده بودند. این تابلوها برای انتقال بهتر مفهوم کارآفرینی اجتماعی نصب شده بودند. حامی جو از جمله استارتاپ هایی بود که توسط برگزارکنندگان این رویداد مورد توجه قرار گرفته بود.