روز دوم جشنواره سینما حقیقت، خبرنگار تیوال، آقای محمدرضا ایمانیان در بخش آوای تیوال با تیم حامی جو مصاحبه کردند و ما درباره روند کاری حامی جو و اهداف حامی جو توضیحاتی دادیم.
برای شنیدن آوای حامی جو در تیوال کلیک کنید.