یادتون میاد بهتون قول داده بودیم مصاحبه حامی جو با خانم کشاورز رو منتشر کنیم؟ امروز می تونین ویدئوی این مصاحبه رو ببینید. خانم مینا کشاورز توی این مصاحبه از تجربه ای که با حامی جو داشتن صحبت کردن و درباره کراودفاندینگ و خوبی هاش و پروژه «آیا او در این مبارزه پیروز می شود؟» بهمون گفتن.

ویدئوی این مصاحبه رو ببینید. :)