مهرداد اسکویی مستندسازی است که با دغدغه های فرهنگی، توی سالهای اخیر تا حدی از فیلم سازی دور شده و به تدریس و داوری و فعالیت های فرهنگی پرداخته. اما حالا دوباره تصمیم گرفته که فیلم سازی رو در زندگیش پررنگ تر کنه و سراغ سوژه ها و مسائلی بره که جامعه و مردم بهش احتیاج دارند.

مهرداد اسکویی نگاه مثبتی به کراودفاندینگ داره و فکر می کنه که جذب سرمایه از طریق مردم، مشارکت هنرمند و مردم و حمایت مردم از هنرمندشونه که نتایج مثبتی خواهد داشت. این کار باعث میشه که هنرمند خودش رو هنرمند مردم بدونه و صدای مردم باشه. به خصوص وقتی که می بینه تعداد زیادی از افراد با پول های کوچیک به کمکش اومدن و ازش حمایت کردن تا اثرش رو بسازه. اون وقته که احساس مسئولیت بیشتری خواهد داشت و کارش رو با انگیزه بیشتری انجام خواهد داد.

ویدئوی مصاحبه مهرداد اسکویی با حامی جو رو ببینید و حرفهای این مستندساز عزیز رو بشنوید. :)