سرمایه گذارهای زیادی هستند که به دنبال ایده‌‌های تضمین شده می گردند. ایده‌هایی که بتوانند با آمار و ارقام ثابت کنند که می توانند موفق باشند. خیلی از این ایده ها با ذوق و سلیقه شخصی تولید می‌شوند و معمولاً اثبات این که ایده آنها با همین شکل و شمایل هم می تواند موفق باشد کار سختی است. حتی برای خود صاحب ایده هم جای سوال است که چرا باید بخشی از آن را تغییر بدهد. اتفاقی که در کراودفاندینگ یا سرمایه گذاری جمعی می افتد این است که مردم به درست بودن یک ایده رای می دهند. 

سرمایه گذاری جمعی یعنی تایید یک ایده

معمولاً ایده‌هایی که از مسیر کراودفاندینگ می گذرند، مشتری خود را جذب کرده اند. یک دستگاه تکنولوژیک توانسته است بخش زیادی از محصولات خود را قبل از تولید بفروشد. پس زمانی که تولید شود نیز مشتریان خودش را خواهد داشت و ارزش تولید انبوه تر و سرمایه گذاری بیشتر را دارد. چه چیزی از این بهتر که از یک پروژه تضمین شده حمایت شود؟

خیلی از فعالیت هایی که برای موفقیت یک پروژه روی حامی جو و دیگر سایت های کراودفاندینگ مانند کیک استارتر، ایندی گوگو و… می‌شود، توسط خود صاحب پروژه انجام شده است و او است که موفقیت پروژه اش را تضمین کرده است.

اگر کسی به ایده‌اش ایمان داشته باشد که بتواند آن را به هزاران نفر معرفی کند و از آنها بخواهد حمایتش کنند، مسلماً لیاقت این را دارد که روی آن سرمایه گذاری بیشتری کنیم. چه چیزی از این بهتر که در یک ایده تضمین شده مشارکت  داشته باشیم؟!

مطالب مرتبط 

سرمایه گذاری با پول کم 

با حامی جو چه طور اعتماد حامیان جذب می شود

درباره سایت کیک استارتر 

کراودفاندینگ یعنی دعوت به سرمایه گذاری جمعی

 

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید