مسعود حاتمی، حامی معنوی حامی جو و کارگردان فیلم کوتاه تنازع، که در هفته های اخیر جوایز زیادی گرفته معتقدن که فیلم های کوتاه، فرصت کسب تجربه برای فیلم سازان ایجاد می کنن. امّا مسئولین نباید تصوّر کنن که فیلم کوتاه، فضایی است که جوانان بی تجربه از طریق اون بخوان فیلم سازی رو تجربه کنن. به گفته ی آقای حاتمی، فیلم کوتاه قالب قدرتمندی برای بیان تفکّرات و دغدغه‌های مهم اجتماعی و سیاسی داره و به همین دلیل باید هویّتی مستقل داشته باشه.

آقای حاتمی به این نکته هم اشاره کردن که فیلم سازان فیلم های کوتاه برای فعّالیّت، نیاز به کمک های مادّی و معنوی سازمان هایی مثل انجمن سینمای جوانان ایران دارن.

علاوه بر صحبت های مسعود حاتمی در خصوص توجّه دولت و سازمان ها به تامین منابع مالی فیلم سازان فیلم کوتاه، حامی جو هم راهکار دیگری رو برای تامین منابع مالی این دسته از هنرمندان ارائه میده که علاوه بر جذب سرمایه برای ساخت آثار می تونن آثارشون رو بدون اعمال نظر دولت، تهیّه کنندگان و اسپانسرها تولید کنن و مستقیماً از طریق شبکه های اجتماعی مخاطبان خودشون رو پیدا کنن و با اونها در ارتباط باشن.