مرکز هنر و تجربه تلاش میکند تا فیلم ها را در قالب کوتاه، بلند، مستند، انیمیشن و … که جنبه تجاری بالایی را ندارند ولی سرشار ذوق و هنر بصری هستند به نمایش بگذارد.

تا جامعه با فیلم هایی در سطح های متفاوت و دید های مختلفی آشنا شود همچنین زمینه های رشد نوپا ها را در زمینه سینما فراهم میکند.

تاکنون در کلان شهر تهران و چندین شهرستان مراکز مختلفی را تاسیس کرده و این مسیر رشد  باعث تغییر نگاه مخاطبان سینما و حتی رشد بهتر سینماگران می شود.

امروز افتتاحیه مرکز سینمای هنر و تجربه در بابل هست و ما امیدواریم هموطنان فرهنگی بابلیمان بتوانند از این فرصت پیش آمده به خوبی استفاده کنند.

 

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید