دیروز تیم حامی جو در مراسم رونمایی کتاب “رازهای جذب اسپانسر و سرمایه گذار فیلم” نوشته محسن نبوی عزیز شرکت کرد . این مراسم در خانه هیلاج فیلم به زیبایی برگزار شد. در مراسم رونمایی سعید عقیقی و سید شهاب رضویان هم حضور داشتند و درباره ی کتاب محسن نبوی صحبت‌هایی کردند. محسن نبوی در این مراسم از خواهرش مریم نبوی که در ترجمه مقالات با محسن عزیز همکاری کرده بود قدردانی کرد.

کتاب “رازهای جذب اسپانسر و سرمایه گذار فیلم” تلاش می‌کند با معرفی و شناساندن مهارت‌ها و ابزار‌های فردی و فنی نقشه راهنمای شفافی از اصول و مبانی جذب اسپانسر و سرمایه گذار برای مشارکت در پروژه فیلم ترسیم کند. کراودفاندینگ یا همان جذب سرمایه جمعی یکی از راهکارهای معرفی شده در این کتاب است.محسن عزیز یکی از نسخه های کتاب ارزشمندش رو امضا و هدیه کرد.

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید

محسن-نبوی-حامی-جو-hamijoo-willbeseen.