آقای محمد جزا کارگردانی اهل سوریه هستن که در حال حاضر روی مستندی درباره مهاجرین عراقی در ایران کار می کنن. این مستند می‌خواد بر موقعیت و فضای اجتماعی این مهاجرین که در تهران و در منطقه دولت آباد ساکن هستن تمرکز کنه و روایتش از یک پسر عراقی هست که در ایران به دنیا اومده و دنبال بعضی دغدغه‌ها می‌گرده. ایشون پیش از این هم مستندی رو درباره مهاجرین سوری ساکن ایران ساخته بودن که بسیار مورد توجه قرار گرفته بود.

آقای محمد جزا تصمیم دارن برای جذب بخشی از سرمایه مورد نیازشون برای ساخت این مستند، با حامی جو همکاری داشته باشن و به همین منظور امروز به اینجا اومدن.

امیدوارم تو کارشون موفق باشن.