مجید برزگر همون طور که می دونید حامی معنوی حامی جو هست و توی ویدئوی حامی جو درباره کراودفاندینگ (جذب سرمایه جمعی) و لزوم حمایت از هنر مستقل صحبت کرده. لطف های آقای برزگر عزیز به حامی جو به اینجا ختم نمی شه. مجید برزگر نه تنها حامی معنوی ماست، بلکه حامی مالی پروژه های ما هم بوده.

آخرین حمایت آقای برزگر عزیز از پروژه های موجود در حامی جو، حمایت از مستند جابجایی یا نابجایی به کارگردانی پریسا گرگین هست.

ممنونیم آقای برزگر نازنین :)