اگر از تک تک ما می پرسیدند که آیا در المپیک ریو، از ایران تیم شمشیربازی هم هست، نمی دانستیم. اما وقتی مجتبی عابدینی، کاپیتان تیم شمشیربازی ایران، مردانه تا نیمه نهایی رفت، همه نگاه ها به این سمت رفت که مگر ما تیم شمشیربازی هم داشتیم؟

مجتبی عابدینی، در رشته ای جنگید، که هیچکس به آن امیدی نداشت غیر از خودش. رقیب کره ای را آن قدر عاصی کرد که مدام کلاهش را بر می داشت و گوشه زمین می نشست. وقتی از حریف آمریکایی با اختلاف یک امتیاز شکست خوردی، همه ایران تحسینت می کردند و وقتی دیدار رده بندی هم از دست دادی، همه ایران دوست داشتند دلداری ات بدهند که تو قهرمان مایی. تو از دل سیاهی بیرون آمدی و دل میلیون ها ایرانی را شاد کردی. تو قهرمان مردمی.

عکس از خبرگزاری تسنیم

مجتبی عابدینی شمشیرباز اسلحه سابر و مقام چهارم در المپیک ریو

 

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید

 

مجتبی عابدینی شمشیربازی المپیک ریو حامی جو