دبیرستان البرز با تمام مساحت بزرگی که داشته و دارد، اما قوانین سفت و سختی برای کنترل دانش آموزان خود داشته است. این قوانین در زمان مدیریت آمریکایی ها و ایرانی های بعد از آن نیز وجود داشته است. بعد از انتقال مالکیت کالج به ایرانی‌ها، این مدرسه تا حد زیادی تنزل پیدا می‌کند. به طوری که کم کم داشت ارزش و ابهت خود را از دست می‌داد. اما وضع قوانین جدید، باعث شد که بتوان ۵۰۰۰ یا ۶۰۰۰ دانش آموز این دبیرستان را بتوان مدیریت کرد. همه به مدیریت مدرسه احترام می‌گذاشتند، اما به دلیل انضباط خشکی که وجود داشت انتقادهایی هم به او وارد می شد. اما همین قوانین سختگیرانه، باعث شده که بزرگان زیادی  فارغ التحصیل دبیرستان البرز باشند. 

 

دروغ و سیگار کشیدن ممنوع

با وجود بزرگی مدرسه، هیچ کس حق نداشت در آن سیگار بکشد. مدیریت مدرسه و ناظم ها به طور مداوم از حیاط و محوطه های کناری بازدید می کردند و  اگر در جیب کسی سیگار پیدا می شد، یک تومان جریمه می شد. این جریمه برای آن زمان بسیار سنگین بوده است.

دروغ گفتن هم گناه بزرگی در این دبیرستان به شمار می رفته است. به طوری که هر دروغ، ده شاهی (یک دهم ریال) جریمه داشته است.

 

هیپی گری و لباس خارجی ممنوع

موهای بلند در دبیرستان البرز جایی نداشتند. این ها نشانه هیپی گری و فرقه های جدید بودند. لباس هایی که آرم یا پرچم یک کشور خارجی داشتند هم ممنوع بودند.  اگر کسی با این لباس ها وارد دبیرستان می شد، آرم یا پرچم را از روی لباس می بریدند و تحویلش می دادند. لباس هایی هم که نوشته غیرفارسی داشتند، به منزل برمی گشتند.

 

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید