گروه “بهنا” از سال ۸۵ فعالیت خودش رو به سرپرستی “رامین بهنا” شروع کرد. این گروه در آستانه نخستین اجرای صحنه‌ای آلبوم “ایران ۱۱” در “هفته موسیقی تلفیقی تهران” ویدئو کلیپ “پارک‌وی” رو منتشر کرد که این ویدئو کاری از روشنک صدر عزیز هست. روشنک صدر یکی از حامیان پروژه “جابجایی یا نا بجایی” است که در سایت حامی جو تعریف شد و در جذب سرمایه ی این پروژه مشارکت کرد.