کارگاه دو روزه “فیلم کوتاه؛ از ذهنیت تا عینیت” با حضور مسعود حاتمی و محمد حدادی در روز های ۳۰ و ۳۱ تیر ماه  در مجتمع هنری فرهنگی ارشاد بروجرد برگزار می شود.

محمد حدادی در زمینه فیلمبرداری مستند شهرت زیادی یافته و مسعود حاتمی تا کنون ۷ فیلم کوتاه را در کارنامه خود دارد، یکی از آنها فیلم کوتاه “تنازع” است که امسال بسیار مورد توجه قرار گرفته بود.

در این کارگاه شما می تونید از نزدیک در جریان تجربه های مشترک این دو هنرمند عزیز باشید.

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید