امروز همراه بودیم با آقای مهدوی عزیز، فیلم سازی که به همراه یک گروه حرفه ای، در حال کار روی فیلمی در ارتباط با مصرف ماری جوانا و خطر سکته قلبی ناشی از اون هستند. این فیلم به گفته آقای مهدوی، بر پایه تصاویر بنا شده و دیالوگ محور نیست. به همین دلیل ایشون و گروهشون حساسیت خاصی روی مراحل تدوین و جلوه های ویژه‌ی کار دارند.

برای آقای امید مهدوی بسیار مهم هست که از همین ابتدای کار با مخاطبینشون در ارتباط باشن. به همین خاطر هم، از طریق شبکه‌های اجتماعی با مردم همراه شدند. ایشون معتقدند که کراودفاندینگ هم به دلیل ارتباطی که بین سازنده اثر و مخاطب ایجاد می‌کنه، می‌تونه راه مناسبی برای همراه شدن با مردم و مخاطبین اثر هنری باشه.

پروژه «هاشور» از آقای مهدوی رو در آینده در حامی جو خواهید دید.