دیروز با هادی علی پناه، سردبیر و مدیر مسئول وب سایت تخصصی فیلم کوتاه فیدان، جلسه داشتیم. جلسه خیلی خوبی بود. طی جلسه متوجه شدیم، فیدان هم به دنبال حمایت از هنرمندا، خصوصا فیلمسازان بخش فیلم کوتاه هست.

اهداف دو وب سایت خیلی به هم نزدیک بود. و هر دو به دنبال راهکارهای حمایت از هنرمندان مستقل که میخواهند آثار هنری با کیفیت خلق کنند، هستند.

نتیجه جلسه این بود که فیدان فیلم به عنوان حامی معنوی حامی جو، با حامی جو همکاری خواهد کرد.

از هادی علی پناه و فیدان به خاطر حمایت از حامی جو، هنرمندان و هنر مستقل خیلی ممنونیم و امیدواریم با هم همکاری خوبی داشته باشیم. :)

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید