دبیرستان البرز در سال ۱۳۰۰ و به عنوان یک کالج شبانه روزی در چهارراه کالج ساخته شده بود. هر دوازده سال تحصیل در این دبیرستان درس می‌خواندند و از تمام ایران می‌توانستند در آن تحصیل کنند. بنابراین از همان ابتدا، نیاز به ساختمان شبانه روزی داشته اند. در همان سال نیز در کنار ساختمان دبیرستان و دیگر ساختمان های البرز، یک ساختمان مخصوص شبانه روزی و اقامت دانشجویان ساخته شده بود. در سال ۱۳۱۲ نیز یک خانم آمریکایی به نام «هری مور» یک ساختمان شبانه روزی و درمانگاه در نزدیکی آن ساخته شد.

بعد از آن که دبیرستان و تمام ملحقات آن خریداری و تحویل ایرانی‌ها می‌شود، نیاز به یک ساختمان شبانه روزی بزرگتر احساس شده بود که ساختنش با درآمد آن زمان کالج ممکن نبود. بنابراین مدیریت دبیرستان تصمیم می گیرد که با کمک‌های مردمی این ساختمان‌ها را به دبیرستان اضافه کند.

ساختمان جدید شبانه روزی در پنج طبقه و با مساحت ۵۵۰۰ متر مربع ساخته شد. در تاریخ هشتم آذر ۱۳۴۲ و در یک مراسم رسمی این ساختمان ها افتتاح شدند. این ساختمان ها را می توان اولین نمونه جمع سپاری یا کراودفاندینگ در ایران به حساب آورد.

 

مطالب مرتبط

ساختمان های دبیرستان البرز 

گردهمایی فارغ التحصیلان البرز 

قوانین جالب در دبیرستان البرز

بازسازی دبیرستان البرز

 

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید