فیلم کوتاه “سه نقطه” ششمین پروژه موفق حامی جو با تلاش های خوبه سوسن بیانی تونست تو لحظه های آخر تمام سرمایه مورد نیاز خودش رو جذب کنه.

سوسن بیانی خیلی خوب با ویدئو عالیی که ساخته بود تونست هدف و کار حرفه ای خودش رو به حامیانش نشون بده و توی همون روزهای اول خیلی خوب سرمایه جمع کنه.

تیم حامی جو به سوسن عزیز و همه حامیانش تبریک میگه و امیدواره هر روز موفقیت های بیشتری رو از هنرمندهامون توی حامی جو  ببینیم.

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید