شش روز پیش بود که پروژه ی ” سه نقطه” “سوسن بیانی” عزیز روی سایت حامی جو اومد. داستان سه نقطه راجع به آتشین یک دختر جذاب و پر انرژی سی و چند ساله تهرانی است که خیلی اتفاقی به همراه شوهرش بهمن و دوستش امین درگیر ماجراهایی پیچیده می شن…

این پروژه در ۵ روز اوّل خیلی خوب پیش رفت و تونست با سرعت زیاد ۲۷٫۵% از سرمایه ی مورد نیازش رو جذب کنه.

با این پیشرفتی که داشته امیدواریم زودتر از پایان مهلتی که داره کل سرمایه ی خودش رو جذب کنه.

به امید اون روز :)