پروژه ی “دراتاق انتظار” سمیرا نوروز ناصری عزیز یکی از پروژه های تعریف شده در حامی جو هست که با پشتکار سمیرای عزیز پیشرفت خیلی خوبی داشته ولی هنوز به طور کامل سرمایه ی مورد نیاز خودش رو جذب نکرده. برای حمایت از فیلم “در اتاق انتظار” لطفا به لینک زیر برید و از این فیلم حمایت کنید تا سرمایه ی لازم رو برای ساخت جذب کنه.

http://hamijoo.com/5aUQL