دیروز مهرداد اسکوئی، مسعود حاتمی و محمد حدادی عزیز به حامی جو اومده بودن تا در ادامه مسیر حامی جو ما رو راهنمایی کنن. استاد اسکوئی عزیز بین صحبت هاشون گفتن که مستند “رویای دم صبح” در شصت و ششمین جشنواره برلین و سی و چهارمین جشنواره فجر حضور داره. “رویاهای دم صبح” در برلین با مستندهای سایر کشورها رقابت می کنه. برای مهرداد اسکوئی عزیز و تیمشون آرزوی موفقیت می کنیم.