امروز خبر خوبی برای حامیان پروژه ی “رویاهای دم صبح” آقای “مهرداد اسکویی” داریم. دیروز لیست حامیان این پروژه و هدایایی که باید بهشون برگردونده بشه رو در آوردیم و داریم کارهای لازم  برای اینکه هدایای این عزیزان رو به دستشون برسیم انجام می دیم. منتظر خبرهای بعدی پروژه “رویاهای دم صبح” باشید. :)