جلسه ای رو داشتیم با آقای محمد احسانی. ایشون مستندساز هستن و تا امروز خیلی خوب کار کردن و جوایز معتبری رو هم به دست آوردن. در حال حاضر مشغول کار روی مستندی در رابطه با آلودگی هوا هستن و قرار هست که پروژه ای رو در این رابطه در حامی جو تعریف کنن.

منتظر خبرهای بعدی ما باشید. :)