مستند “در میان امواج ” یا همان پروژه “آیا او در این مبارزه پیروز می شود؟” که توسط مینا کشاورز عزیز تعریف و با مشارکت های شما همراهان حامی جو موفق شد این روز ها در جشنواره سینما حقیقت در حال اکران است. شما را دعوت می کنیم به تماشای فیلم های مستقل بنشینید تا ارزش و قدرت جمع را در خلق یک اثر هنری لمس کنید.