دیشب با محمّد حدادی صحبت می کردم، غافل و بی خبر از نتایج جشنواره برلین ازش پرسیدم: “نتایج جشنواره کی مشخص میشه؟” گفت: “مگه خبر ندارین؟ جایزه Amnesty عفو بین الملل رو گرفتیم.” اون لحظه حسی بین خوشحالی و خشم داشتم. می خواستم خوشحال باشم اما مدام خودم رو لعنت می کردم که چرا از جشنواره و مستند زیبای مهرداد اسکوئی غافل بودم. این کشمکش بین خوشحالی و خشم ادامه داشت تا وقتی که محمّد حدادی گفت: “جایزه ما، تنها جایزه سینماى ایران از این دوره برلینه” گل از گلم شکفت که ایران از این دوره از جشنواره برلین هم بی نصیب نبوده.

هدیه دلخوش فومنی – حامی جو

درخشش-نام-رویاهای-دم-صبح-و-مهرداد-اسکوئی-در-لیست-برندگان-جوایز-جشنواره-بین-المللی-فیلم-برلین

اختتامیه-جشنواره-بین-المللی-فیلم-برلین---مهرداد-اسکوئی---رویاهای-دم-صبح-hamijoo-mehrdad-oskouei-starless-dream