حامی جو در شبکه های اجتماعی

kartaj: پروژه ها

ساخت پنج فیلم کوتاه..هنرجوی کارگردانی استاد مسعود کیمیایی..کارشناسی سینما
چهار فیلم کوتاه داستانی با سرمایه شخصی ساخته شده و انجمن سینمای به عنوان مجری طرح مشارکت داشته است.
تمام هزینه این فیلم هزینه ذکر شده می باشد و بخشی از هزینه به صورت شخصی تامین خواهد شد.

1 پروژه

اضافه شده در 5/26/2018

  • شک و خشم

    این فیلم داستان انسان هایی از جامعه را روایت می کند که با تعصب درست یا نادرست خود در مورد نجس بودن حیوانی چون سگ اتفاقات ناخواسته ای را بوجود می آورند

Web Analytics