پریسا گرگین عزیز به ما خبر داد که دکتر فرخ وهاب زاده موزیکولوژ، عکاس و نقاش در مستند جابجایی و نابجایی با پریسا همکاری کردند و در پاریس در حال فیلم برداری این قسمت های مستند هستند.

برای پریسای عزیز آرزوی موفقیت می کنیم و بی صبرانه منتظر دیدن بخش اول مستندشون هستیم.

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید