حدوداً ۲ ماه پیش بود که گلنار متولی و همکارانش از خبرگزاری بلومبرگ (Bloomberg) به مپس اومدن و با بچه های مپس و حامی جو صحبت کردن. دیگه ازشون خبری نشنیدیم تا اینکه در نهایت ۴ روز پیش باخبر شدیم که خبر منتشر شده. :)

در ویدئوی منتشر شده بعد از مصاحبه با علیرضا و سامان صادقیان، نوبت به شتاب دهنده مپس و استارتاپ هاش، یعنی ساتراپ تک و حامی جو می رسه. می تونین ویدئوی این خبر رو در لینک زیر ببینید:

حامی جو در بلومبرگ

فریدون-کورنگی

جاده-تندرستی

کراودفاندینگ