توی وبلاگ قبلیمون از موفقیت پروژه “جابجایی یا نا بجایی” پریسا گرگین عزیز براتون گفتیم. پریسا گرگین عزیز خبرهای خوبی به ما دادن، ایشون قراره اواخر اردیبهشت برای تحقیقات و ضبط چندین مصاحبه راهی پاریس بشن. برای پریسای عزیز آرزوی موفقیت میکنیم و باز هم منتظر خبرهای خوبش هستیم.