بالاخره کمپین “نمایش فیلم مستند رایگان نیست” تونست به نتیجه های خوبی برسه.
طی گفتگوهایی که اعضای کمپین با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی داشتند امتیازهای بسیار خوبی رو برای مستند سازان اعلام کردن که در زیر براتون آوردیم:

۱. هر مستندسازی که فیلم خود را پخش کند و به فروش برساند ۳۵ درصد از فروش فیلم به او تعلق می‌گیرد. این قائده تنها در مورد فروش فیلم‌هایی صادق است که توسط خود فیلمساز صورت پذیرد.

۲. از این تاریخ به بعد برآورد مورد تایید مرکز و فیلمساز مبنای ارزشگذاری فیلم برای مشارکت قرار می‌گیرد و مستندسازان می‌توانند به هر میزان که تمایل داشته باشند مالکیت فیلم خود را بدست آورند.

۳. پنج درصد از درآمد کلیه فروش‌های فیلم به عنوان حق مولف به کارگردان اثر ــ چه در فیلم سهم داشته باشد و چه نداشته باشد ــ تعلق می‌گیرد.
و خیلی عالیه که بقیه نهاد ها هم با مستند سازان عزیز ایرانی همراهی کنند.