بیشتر از یک سال و نیم از فعالیت حامی جو و کراودفاندینگ در ایران می گذرد. در این مدت، ۲۶ پروژه روی حامی جو تعریف شده اند،  و شش پروژه از بین آنها توانسته‌اند که تمام سرمایه مورد نیاز خود را جذب کنند. چهار پروژه نیز از مرز ۲۵% جذب سرمایه گذشته اند و سرمایه‌شان را دریافت کرده‌اند که به این پروژه‌ها در حامی جو، نیمه موفق گفته می شود. به گزارش حامی جو، از ۶ پروژه موفق حامی جو، ۵ پروژه با تلاش و همّت یک خانم به موفقیت رسیده و یک پروژه (در جستجوی فریده) با مشارکت فوق العاده یک زن و مرد در کنار هم (آزاده موسوی و کوروش عطایی) به موفقیت رسیده است. صاحبان چهار پروژه نیمه موفق نیز، دو نفر زن و دو نفر مرد هستند.

 

چرا موفق شدند؟

تمام کسانی که به موفقیت می رسند، تلاش و همت و پشتکار زیادی از خودشان نشان می دهند. اتفاقی که برای شش پروژه موفق نیز افتاده است. حامی جو شاهد تلاش و کوشش شبانه روزی آنها بوده است که با افراد مختلف برای موفقیت پروژه‌شان تلاش کردند و البته جواب تلاش های خود را هم گرفتند.

در این مسیر، جواب نه شنیدند، خسته شدند، گاهی وقت ها حتی ناامید هم شدند، اما دست از هدفشان برنداشتند. شاید خانم‌ها برای رسیدن به موفقیت تشنه تر بودند که توانسته اند به موفقیت برسند.

اگر شش پروژه فعال آخر که همه توسط آقایان تعریف شده اند را به حساب نیاوریم، ۳۱ نفر روی حامی جو پروژه تعریف کرده اند که پنج پروژه به صورت دو نفره بوده اند. ۱۹ نفر مرد و ۱۲ نفر خانم روی حامی جو روند جذب سرمایه خود را شروع کرده اند که ۶۷% خانم ها و ۲۱% آقایان توانسته اند حداقل ۲۵% از سرمایه مورد نیاز اجرای پروژه شان را از طریق حامی جو جذب کنند. این درصد بالا بین خانم‌ها، نشان می دهد که تلاش و جدیت خیلی بیشتری از خودشان نشان می دهند و این قابل تحسین است. در حالی که آقایان، مشغله و فشار کاری را بهانه می کنند، خانم‌ها با جدیت و تلاش، به موفقیت می رسند. 

 

چه کسانی حمایت کرده اند؟

درست است که خانم ها درصد بالایی از پروژه های موفق حامی جو را در اختیار دارند، اما در بین حامیان، حدود ۷۰% آقایان و ۳۰% خانم ها  مشارکت داشته اند.

این تفاوت ۴۰ درصدی بین دو جنس، نشان می‌دهد که آقایان حرکت جمعی را بیشتر درک کرده اند و مشارکت بهتری در این گونه موارد دارند. اگر خانم ها نیز مشارکت بیشتری در پروژه های حامی جو داشته باشند و مردان نیز با جدیت بیشتری پروژه خود را به دیگران معرفی کنند، مسلماً موفقیت های بیشتری را در بین پروژه های خلاقانه و هنرمندانه شاهد خواهیم بود.

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید