چند روز پیش قبل از شروع جشنواره ما رفته بودیم سینما چهار سو و با یه تابلو خوشگل رو به رو شدیم.

جشنواره-بین-المللی-فجر--چهارسو--حامی-جو-Hamijoo-هنر-مستقل-جذب-سرمایه

مهمه که ما همدیگه رو درک کنیم و برای هنری که از عمق جان یه هنرمند تراوش میکنه و به زندگیمون رنگ میده، ارزش بزاریم.

واسه ی ارزش گذاشتن روی هنرش یکم منطق داشته باشیم ، فیلماشون رو کپی نکنیم، ایده های نقاشیشون رو ندزدیم و بهشون نگیم چند تا خط خطی کردی، گالری ها و سالن های سینما و تئاتر رو خالی نزاریم.

یکم خودمون رو بزاریم جای یک هنرمند که تمام سرمایش همون هنر قشنگشه.