مهرداد اسکویی، مشاور و حامی معنوی حامی جو که از  مستندسازان و کارگردانان مشهور و پرکار به شمار می آید، در ستاد خبری سی و دومین جشنوره فیلم کوتاه تهران در پاسخ به این پرسش که بازگشت هزینه در مدیوم فیلم کوتاه چگونه صورت می گیرد، گفت: 

“چون ما بازار عرضه فیلم کوتاه تعریف‌شده – آن‌گونه که در همه جای دنیا هست- نداریم، اقتصاد فیلم کوتاه بسیار ضعیف است بنابرین تلویزیون می‌تواند محل مناسبی برای نمایش این دسته آثار باشد، اما متأسفانه در این زمینه بسیار عقیم عمل می‌کند. به‌جز انجمن سینمای جوان و برخی مراکز خصوصی که جشنواره فیلم کوتاه تهران را برگزار می‌کنند، عملاً جایی را برای پشتیبانی ازاین‌گونه سینمایی نداریم. درنتیجه فیلم‌ها ساخته می‌شوند و صاحبان آثار سعی می‌کنند در جشنواره‌های بین‌المللی خارجی و داخلی اثرشان دیده شود تا بدین گونه با کسب جایزه هزینه‌های فیلمشان را تأمین کنند.” 

متن کامل خبر را میتوانید در وب سایت انجمن سینمای جوانان ایران ببینید.