مصطفی آل احمد، حامی معنوی حامی جو، در جمع داوران سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران حضور خواهد داشت. در پیش شماره نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، هفت داور حاضر در این رویداد معرفی شدند. محمد آفریده، مصطفی آل احمد، محمدعلی باشه آهنگر، فرهاد توحیدی، سعید توکلیان، عزیزالله حمیدنژاد و هومن سیدی وظیفه داوری آثار بخش ملی را در این جشنواره بر عهده خواهند داشت.